КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАШ КОЛЕКТИВ — КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ!

Трудовий колектив ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» – це злагоджена команда професіоналів та знавців своєї справи. Керівництво закладу докладає багато зусиль для створення сприятливого соціально-психологічного клімату та відповідних умов праці, сприяє професійному розвитку своїх працівників та пошуку можливостей для розширення їх навиків і поглиблення знань.

Навчання в центрі здійснюють штатні працівники (директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, викладач і майстри виробничого навчання) та педагогічні працівники навчальних закладів, оформлених за цивільно-правовими договорами, з них кандидат наук – 1, спеціалісти – 11, спеціалісти 2 кат. – 11, спеціалісти 1 кат. – 11, спеціалісти вищої категорії – 1, старші викладачі – 3.

Педагогічні працівники:

Будюк Олексій Олексійович – заступник директора з навчально-виробничої роботи

Кваліфікаційна категорія: Викладач вищої категорії

Дата народження: 30 березня 1974 року.

Педагогічний стаж роботи 23 роки.

Освіта: Закінчив у 2004 році Глухівський державний педагогічний університет  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання» та отримав  кваліфікацію — вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та механізації сільського господарства.

 

Шамота Галина Михайлівна – заступник директора з навчально-методичної роботи

Дата народження: 18 березня 1982 року.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Має понад 70 наукових праць.

Освіта: В 2004 році закінчила Сумський державний університет, де отримала диплом магістра зі спеціальності «гідравлічні та пневматичні машини».

В 2011 році в ДВНЗ «УАБС НБУ» отримала диплом магістра  з банківської справи.

2017 рік – закінчила СумДПУ ім. А. С. Макаренка – магістр, «Управління навчальним закладом»

У квітні 2010 року захистила дисертаційну роботу на тему  “Формування портфелю інноваційних проектів промислових  підприємств”, зі спеціальності 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)”

Підвищення кваліфікації

«КНЕУ імені Вадима  Гетьмана» за напрямом  підготовки «Економіка та підприємництво» та спеціальністю «Фінанси і кредит», 2013 р.

Центр Сертифікованого Навчання 1-С «Элит-Вектор». Де пройшла курс навчання за темою «Інформатизація програмного комплексу 1-С Бухгалтерія 8.2 для України», 2015 р.

СумДУ, електронні засоби та дистанційні технології навчання, 2016 р.

БІНПО ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти»  за програмою «»викладач професійно-теоретичної підготовки», 2017 р.

Педагогічний стаж  9 років

 

Ткаченко Людмила Володимирівна – методист першої категорії

Дата народження: 21.10.1982 року

Освіта: вища

Закінчила Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 2001-2005 рр. за спеціальністю «Вчитель початкових класів».

Педагогічний стаж: 17 років.

Підвищення кваліфікації: БІНПО ДВНЗ «УМО» в 2017 р.

 

Гопко Олена Григорівна — старший майстер

Дата народження: 02.08.1962 року.

Освіта: вища

В 1990 році закінчила Харківський державний інститут культури організаторський факультет.

Загальний стаж роботи в освітній галузі — 36 років.

 

Ярошенко Валентина Іванівна — секретар навчальної частини

Дата народження: 06.05.1969 року.

Освіта: вища

В 1990 році закінчила Бєлгородський кооперативний інститут, економічний факультет.

Загальний стаж роботи — 30 років.

 

 Лисенко Олександр Валерійович – майстер виробничого навчання за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» у Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Дата народження 26 серпня 1986 року.

Освіта вища(магістр) технічна.

У 2008 році закінчив Сумський Державний університет  і отримав освіту за спеціальністю «Електронні системи»

 

Токар Жанна Юріївна – майстер виробничого навчання за професією «Продавець непродовольчих товарів» Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Дата народження  24 листопада 1972 р.

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 14 років, за спеціальністю – 4 роки.

Освіта вища педагогічна: закінчила у 2006 р. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка — вчитель початкових класів, соціальний педагог; у 1992р.  Сумський комерційний технікум —  товарознавець-організатор.

Підвищення кваліфікації  — майстер виробничого навчання ПТНЗ, свідоцтво 12 СПВ № 082350 від 15 травня 2014 р., видане Національною академією педнаук України Університет менеджменту освіти Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.

 

Стецун Світлана Миколаївна – майстер виробничого навчання з професії: «Продавець продовольчих товарів». Присвоєно педагогічне звання “майстер виробничого навчання ІІ категорії ”

Дата народження: 01.05.1968 р.

Освіта – вища. В 1992 році закінчила Харківський інститут громадського харчування.

Спеціальність – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в торгівлі.

Має практичний досвід роботи з професії «Продавець продовольчих товарів», товарознавець промислових товарів.

Загальний стаж роботи: 26 років.

Педагогічний стаж: 16 років.

Підвищення кваліфікації: БІНПО ДВНЗ «УМО» в 2017 р.

Проходила атестацію в 2014 році, за результатами якої було підтверджено педагогічне звання майстер виробничого навчання ІІ категорії та присвоєний 11-й тарифний розряд.

Сухіна Аліна Сергіївна – майстер виробничого навчання за професією «Манікюрник» у Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Дата народження : 15 січня  1990 року.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 3 роки

Освіта вища педагогічна.

В 2012 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка і отримала освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики та естетики.

2013 рік  — закінчила Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, де отримала диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію менеджер(управитель) з адміністративної діяльності.

 

Калмикова Любов Володимирівна – майстер виробничого навчання за професією «Перукар(перукар-модельєр)» у Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Дата народження : 05 серпня 1989 року.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 3 роки

В 2017 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» і здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «Дизайн», професійна кваліфікація бакалавр дизайну, дизайнер зачіски.

В 2017 році  пройшла курс підвищення кваліфікації в БІНПО ДВНЗ «УМО» за програмою майстри виробничого навчання ПНЗ.

Матузний Олександр Васильович – майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 

 

Організація навчальної діяльності здійснюється на засадах інноваційних технологій навчання. Викладачі центру ознайомлені з особливостями методики роботи з дорослою аудиторією. На заняттях використовуються методи інтерактивного навчання, ситуативного навчання. Слухачі залучаються до самостійної роботи на заняттях та співпраці з викладачами. Використовуються методи проектного навчання, що дає можливість отримати навички роботи за обраною професією.
Учні користувались читальним залом на 10 місць, бібліотекою з книжковим фондом на 970 екземплярів.

Вакантних посад в ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ» немає.