Перелік освітніх послуг

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» здійснює:

 • професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення з видачею свідоцтва державного зразка під ваше замовлення за 11-ма ліцензованими професіями;

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту»:

— первинна професійна підготовка – це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності;

— перепідготовка робітників – це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну освіту;

— підвищення кваліфікації робітників – це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

 • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
 • короткотермінові курси з вивчення охорони праці, новітніх технологій та найсучаснішого обладнання, навчання окремим видам робіт;
 • підвищення кваліфікації за напрямами:

— охорона праці та використання сучасних технологій при виробництві швейних виробів»;

—  організація малого підприємництва;

—  Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації тощо.

Слухачами навчального закладу можуть бути:

 • працівники підприємств, установ та організацій за кошти юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • безробітні громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості України, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • інші громадяни України за власні кошти.

Тільки у нас:

 • стислі терміни навчання, розраховані на різні вікові категорії населення;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • гнучкі навчальні плани та програми;
 • навчання на вимогу роботодавців
 • групова та індивідуальна форми навчання;
 • можливість навчання на базі підприємства без відриву від виробництва.

Контакти

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»:

40030, м. Суми, майдан Незалежностi, 3
E-mail: sumycpto@gmail.com
Телефон: +38 (0542) 610-357